Hidup adalah Pilihan, Maka Pilihlah yang Baik lagi Halal